Alergologie a klinická imunologie Přerov

 

MUDr. Michaela Roubalíková

obor: Alergologie a klinická imunologie

          Pediatrie

Vystudovala II. lékařskou fakultu UK v Praze

1999  atestace z oboru Pediatrie

2004  atestace z oboru Alergologie a klinická imunologie 

          


MUDr. Marie Tichá

obor: Alergologie a klinická imunologie

          Interní lékařství

Vystudovala Lékařskou fakultu UP Olomouc

2014 ukončen interní kmen

2015 atestace z oboru Alergologie a klinická imunologie