Alergologie a klinická imunologie Přerov

MUDr. Michaela Roubalíková

obor: Alergologie a klinická imunologie/Pediatrie

Vystudovala II. lékařskou fakultu UK v Praze

1999 atestace z oboru Pediatrie

2004 atestace z oboru Alergologie a klinická imunologie 


MUDr. Marie Tichá

obor: Alergologie a klinická imunologie/Interní lékařství

Vystudovala Lékařskou fakultu UP Olomouc

2014 ukončen interní kmen

2015 atestace z oboru Alergologie a klinická imunologie


MUDr. Alena Potěšilová

obor: Alergologie a klinická imunologie/Pediatrie

Vystudovala Lékařskou fakultu UP Olomouc

2017 ukončen pediatrický kmen

2021 atestace z oboru Alergologie a klinická imunologie